Olcayto SEVİNÇLİ Hubport

Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) istatistiklerine göre (2021), dünya ticaretinin %80’inden biraz daha fazlası deniz yolları ile gerçekleştirilmektedir.
Hem tüketilen malların ulaştırılması, hem de üretim için gerekli hammaddelerin temininin sağlanması için, deniz taşımacılığı ve limanlar, dünya ticareti ve ekonomisinde önemli bir yere sahiptir.
Konu ihracat ve ithalat olduğunda nakliye (navlun) birim fiyatı çok etkiler. Tüm dünyada bunun en ucuz yolu ise deniz taşımacılığıdır.
Ben projemde hayatımızı temellerinden etkileyen (ihraç/ithal emtiaların) hiç farkında olmadığımız, bu işin operasyonel boyutunu, ASYA PORT konteyner limanını, oradaki işleyişi, ebat-boyut, insan-iş tarafını göstermeye çalıştım.