Murat ALYAKUT “İştar Kapısı”

Tarihi araştırmalar tuğlanın 15 bin yıl önce insan elinde şekillendiğini göstermiştir. Zaman içinde insanoğlu daha sağlam ve ihtişamlı yapılar yapmak için MÖ 4. yüzyılda pişmiş tuğlayı  kullanmaya başlamıştır. Pişmiş tuğladan yapılan yapıların ilk örneklerini Babil krallığı döneminde görürüz. Bu yapılardan günümüze kadar ulaşan ve tuğla örneklerinin bir kısmının  İstanbul Arkeoloji Müzesi Müdürlüğünde bulunan tarihi ‘’İŞTAR KAPISI’ II. Nebukadnezar (inşaatçı kral ) hükümdarlığı döneminde (M.Ö. 604-562) inşa edilmiştir. Babil’liler şehrin her kapısına bir anlam yüklerlerdi;  İştar  kapısı’ na da ‘’saldırganları devirir/yener’’ anlamını yüklemişlerdir. M.Ö 6.yüzyılda tuğla yapan işçiler; kil hazırlama, tuğla kalıplama, fırın inşaatı ,tuğla yükleme ,pişirme ve muhtemelen yakıt tedariki gibi konularda uzmanlaşmışlardı.

Bu proje ile antik dönemden beri şehrin imarında kullanılan, günümüz  ziggurat (tapınak)  ların da kullanılan tuğlaları, imal eden işçilerin tozun ve sıcağın hakim olduğu tuğla fabrikalarındaki hallerini göstermek istedim.