Köprüler ve Geçitler-Bağ

Köprüler ve geçitler tarih boyunca hem mitolojik hikayelerde ve destanlarda, hem de uygarlık sembollerinde kendine önemli bir yer bulmuştur. Köprü ve geçitlerin sembolize ettiği en önemli kavramlardan biri de “bağ” kavramıdır. İnsanın dünyaya gözlerini açtığı ilk andan gözlerini kapattığı son ana kadar yaşamını şekillendiren bağlar, farklı şekillerde kendini sembolize eder. Bir bebeğin anne karnındayken ilk tanıdığı şeydir bağ. Kendisini anneye bağlayan ve besleyen bir tür köprü olan kordon ile hayata tutunur. Devamında rahimden dünyaya uzanan bir geçitten geçerek ilk nefesini alır. Belki de bu sebepten, öte ile beriyi birleştiren geçitler, hem yağmur çamur tehlikeden koruyup hem de ilerleyebilmeyi mümkün kılan tüneller, geçilmezleri geçilir kılan köprüler insan yaşantısında anlamlı birer sembol olagelmiştir. Benzer şekilde bazı dini inançlara göre kişinin ölümden sonra kendisini ahirete bağlayacak olan bir köprüden geçeceğine, ve eğer başarılı olursa sonsuz hayatına başlayacağına inanılır. Yani insan için köprü ve geçitler, anne karnından dünyaya geçişten, dünyadan ahirete geçişe kadar, sonsuz bir bağlanma ve ilerleme döngüsünün simgesidir. Yorumlayan: Damla DELİBAY