Derya YAZAR ATASEVER

Güzel Sanatlar ve Sağlık Yönetim Uzmanı
1971 Narman/ Erzurum da doğdu.
Haliç Üniversitesi Fotoğraf ve Video Yüksek Lisans eğitiminde “Sağlık Sektöründe Fotoğrafın Kullanımı ve Tarihsel Süreçteki Gelişimi” ile ilgili tez yazdı.
Ameliyathanede Yönetim-organizasyon & Cerrahi Uygulamalar kitabın, bölüm yazarı oldu.
Nevşehir Toplum Ruh Sağlığı Merkezin’de rehabitasyon terapisi alan şizofreni ve bipolar bozukluğu olan hastalara fotoğraflarıyla “Sanat Terapisi” uyguladı.Bu çalışma Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 Yılı Hayat Boyu Öğrenmede İyi Uygulama Örnekleri içinde yer aldı.
Ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında 300’den fazla ödül ve kabul kazandı. “Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu” (FIAP) tarafından, 2018 yılında ise EFIAP (Mükemmel-Fotoğraf Sanatçısı onur ünvanına sahip oldu. Dünyanın birçok ülkesindeki fotoğraf organizasyonları tarafından onur unvanları verildi.
Bugüne kadar 16 Kişisel Fotoğraf Serginin yanı sıra birçok karma fotoğraf sergilerde eserleri sergilendi.
Halen Nevşehir’de yaşamakta olup evli ve bir çocuk annesidir.
Fotoğraf çalışmalarının yanı sıra, eğitim, sunum ve söyleşiler ulusal ve uluslararası fotoğraf yarışmalarında jüri üyeliği, yapmaktadır.

Derya YAZAR

Portfolyolar

Nepal

Bir Kapadokya Masalı