Aylin TURNATOR “Öznesini Yitiren Nesneler”

16. Sami Güner Kupası 1.Tur başarısı elde eden projemin adı “Öznesini Yitiren Nesneler”. Projemin konusu; artık işlevselliğini yitirmiş ve ait olduğu insanlar tarafından terkedilmiş, unutulmuş nesnelerin fotoğraflarından oluşuyor.

İnsanı nesneden ayıran en önemli özellik varoluş ile öz arasındaki öncelikte kendini gösterir. Her nesnenin bir varoluşu bir de özü vardır. Öz, bir nesnenin özelliklerinin değişmez bir bütünlüğüdür; varoluş ise onun evren içinde gerçek olarak bulunuşudur.

Fotoğraflarımda yer alan nesneler; bir zamanlar ait oldukları insanların yaşamlarından çıkmış olsalar da, o insanlar için varoluşları anlamını yitirse de, onlara anlam yükleyenlere; bir zaman yolculuğunda gibi bazı anıları, yaşanmışlıkları anımsatacaktır.