Aylin TURNATOR “Femisid”

18.Sami Güner Kupası’nı kazandığım Femisid projemde; bir kadın olarak yaşadığım ülkede her geçen gün artan kadın cinayetleri ve kadına şiddetten duyduğum üzüntü ve endişeyi, ailelerin yaşadığı zorlu hukuki süreçleri, kadınların hissettikleri çaresizliği anlatarak bir farkındalık yaratmak istedim.

Femisid kavramı Türkçe’de “toplumsal cinsiyet temelli kadın cinayetleri” olarak tanımlanmaktadır. Türkiye’de son yıllarda kadın cinayetlerinde belirgin bir artış söz konusudur. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu 2008-2022 yılları arasında erkeklerin 4 bin 86 kadın cinayeti işlediğini açıklamıştır.

Ataerkil toplumsal yapı ile cinsiyet eşitsizliği önemli sosyal faktörlerdir. Yerel ve merkezi yönetimlerin kadınları korumada yetersiz kalması kadının cinayete kurban gitme ihtimalini de artırmaktadır. Türkiye’de kadın cinayetlerinin büyük kısmı kadınların eşlerinden boşanmaları veya terk etmeleri nedeniyle işlenmektedir. Erkekleri cinayete iten en önemli nedenler kıskançlık ve namus kaygısıdır.

Günümüzde görsel ve yazılı kitle iletişim araçları bu cinayetlere yer vererek kadın cinayetlerini daha görünür kılmıştır. Artık her olayın dijital ortamda paylaşılır olması sayesinde herkes bu olayları telefonlarından takip edebilmekte, bu sayede kadınlar arasında farkındalık artmakta, tepkiler fazlalaşmaktadır. Her geçen gün kadın cinayetleri haberlerinin artması, hepimizin başına gelebileceği endişesini de artırmaktadır. Bu nedenle bireysel, ailesel ve toplumsal düzeyde kadınları korumaya yönelik tedbirlerin alınması zaruridir.